Bruk et komma ',' eller 'or' for å skille ord du vil søke etter i et ".... eller ...." uttrykk. Dette betyr at annonser som inneholder enten det ene eller det andre, eller begge ordene, vil vises i søkeresultatene. Du kan skille så mange søkeord du vil på denne måten.